Széchenyi 2020 - GINOP

Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00312

·        a kedvezményezett neve: Yamuna Kft.

·        a projekt címe: Munkahelyi képzések támogatása a Yamuna Kft-nél

·        a szerződött támogatás összege: 10 964 932 Ft

·        a támogatás mértéke: 100 %

·        a projekt tartalmának bemutatása: Az európai uniós támogatás segítségével munkahelyi képzések valósultak meg a Yamuna Kft. 7400 Kaposvár Dombóvári út 3. hrsz. alatti helyszínen.

A pályázat keretében értékesítési tréning, menedzsment tréning valamint IKER 2 képzés megtartására került sor.

Az értékesítési tréning során a résztvevők megismertek egy hatékony értékesítési folyamatot így képessé váltak a korszerű eladási technikák alkalmazására.

A menedzsment tréning célja volt a vezetői kompetenciáinak fejlesztése, készségeinek, gazdagítása, valamint ezzel kapcsolatos technikák elsajátítása. A képzés elvégzésével a résztvevők olyan készségeket sajátítottak el, amik alapján képesek a saját területükön hatékonyan irányítani a munkatársakat, megfelelő motivációval a csapatból a lehető legtöbbet tudják kihozni, képesek a vezetési technikákat a helyzethez igazítani.

Az IKER 2 képzési program során a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában valósult meg. A képzések egyik célja volt a munkavállalók informatikai felzárkóztatása, digitális kompetenciáik fejlesztése annak érdekében, hogy gazdasági versenyképességük növekedjen, munkaerő-piaci esélyeik javuljanak, illetve olyan számítástechnikai-informatikai kompetenciák birtokába jussanak, amelyek segítségével mindennapi életük, munkavégzésük válik könnyebbé és hatékonyabbá.

A projekt megvalósítása során teljesült a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

·        a projekt tényleges fizikai befejezésének dátuma: 2019.12.31.

 

 

 

A nyitott képzések adatai:
Menedzsment tréning-GRAND SCHOOL Oktatási, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft