Tisztelt Látogatónk!

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk az Ön számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Hozzájárul Ön a cookiek használatához?

BŐVEBB INFORMÁCIÓT KÉREK a COOKIEK törlési lehetőségeiről

Menü

Játékszabályzat


1. Szervezés és lebonyolítás 

A nyereményjáték szervezője, adatkezelője, lebonyolítója és adatfeldolgozója a Yamuna Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7400 Kaposvár, Dombovári út 3., cégjegyzékszám: 14-09-311702, adószám: 23449372-2-14) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető az online kérdőíven.

 

2. Részvételi szabályzat 

A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit (továbbiakban: játékos).

 

3. A nyereményjáték ideje 

A nyereményjáték 2018. szeptember 10. 0:00-tól 2018. október 14. 23:59-ig tart.

 

4. A nyereményjáték menete 

A játékosnak a „Töltse ki és nyerjen” űrlapot kell kitöltenie. Ezután a játékosnak meg kell adnia az email címét, hogy részt vehessen a játékban. Az űrlapot kitöltő és email címüket megadó játékosok között a játék végén kisorsolásra kerül 20 db 5000 Ft értékű kupon, ami felhasználható a Yamuna Webshopban (www.yamuna.hu) 2018. december 31-ig. A kupont egy személy csak egyszer használhatja fel és a kupon más akcióval vagy promócióval nem vonható össze. 

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása: 

A sorsolás időpontja: 2018. október 15-én 12:00 óra. Az eredményhirdetés időpontja: 2018. október 16. 14:00 óra 

A Lebonyolító a nyerteseket 3 munkanapon belül a játék során megadott e-mail elérhetőségen keresztül értesíti a nyereményről, az átvétel lehetőségéről és módjáról. Amennyiben a nyertes ezen értesítő emailban foglaltaknak megfelelően az értesítő emailnek a nyertes internetes email-tárhelyére történő megérkezésétől számított 5 munkanapon nem küldi el válaszüzenetét, úgy elveszíti nyereményét.

A nyeremények  átvételáről az értesítő e-mailben tájékoztatja a Lebonyolító a nyertest. A nyeremények készpénzre nem válthatóak. 

 

6. Adatkezelés 

Az Yamuna Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79150

Lebonyolító kijelenti, hogy a játékosok adatait harmadik félnek nem adja át, az adatokat nem kezeli és tárolja, csupán feldolgozza. A Lebonyolító a jelen játékkal összefüggésben a játékosok által tudomására hozott adatokat a játékos hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (A továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján piackutatás és a játékos tájékoztatása – így különösen a nyereményjáték lebonyolítása – céljából kezeli. Az a játékos, aki nem kívánja, hogy a Lebonyolító a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@yamuna.hu vagy levélben a következő címen: 7400 Kaposvár, Dombovári út 3.

A játékos ugyanezen a (postai és e-mail) címen kérheti adatai helyesbítését, zárolását, valamint az adatkezelésről tájékoztatást is.

A Lebonyolító kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) fordulhatnak. 

 

7. Záró rendelkezések 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, Lebonyolító kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a Lebonyolító informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel. 

A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, azonban a részvételé feltétele a jelen szabályzat elfogadása. 

Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy játékossal szemben csalás gyanúja merül fel, őt kizárhatja a játékból.

 

Yamuna Kft.
Kelt: 2018. 09. 07.

Keresés