Adatkezelési tájékoztató

Kedves Vásárlónk!

Kérjük, megrendelése, adatai megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót, melyben az Ön által megadott személyes adatainak (név, lakcím, telefonszám, faxszám, elektronikus levelezési cím, egyéb elektronikus elérhetőség, egyéb számlázási adatok, szállítási cím, vásárlás időpontja, vásárolt termék, vásárlás helye, fizetés módja, bankszámla szám, kezelési módjáról adunk részletes tájékoztatást.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján tájékoztatjuk, hogy Ön, mint a jelen elektronikus értékesítési felületet vásárlás céljából használó ügyfelünk az oldal használatával és adatai megadásával hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatait (így nevét, lakcímét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus levelezési címét, egyéb elektronikus elérhetőségét, egyéb számlázási adatait, szállítási cím, fizetés módja, bankszámla szám, társaságunk, a YAMUNA  Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a megadott adatok kezelője az értékesítési tevékenységéhez (áruküldés; ajánlatok küldése;piackutatás; közvetlen üzletszerzés: reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével történő közlése;) kapcsolódóan kezelje, az adatokat tárolja, felhasználja, Önt közvetlenül megkeresse. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles hozzájárulását megadni, a szükséges adatok szolgáltatása önkéntes alapon történik az Ön részéről, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

Ön a Webáruház használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.

16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Figyelemmel arra, hogy nem áll módunkban a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így Ön, mint érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért Ön tartozik felelősséggel.

Tájékoztatjuk, hogy a webáruházunk funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha Ön, mint annak használója az adatait az részünkre megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

1.   Az Adatkezelő neve és elérhetősége

YAMUNA Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 8699 Somogyvámos, Fő utca 104.  Adószám: 23449372-2-14

Cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága 14 09 311702  Telefon: +36304417274; email: info@yamuna.hu

Az adatkezelést cégünk belső munkatársa végzi.

2.   Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre

2.1.   Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli

Adatkezelés fajtája

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 • Név
 • Lakcím (nem kötelező)
 • E-mail cím
 • Telefonszám (nem kötelező)
 • Születési dátum
 • Felhasználói fiók kezelése
 • Rendelési adatok és számlák megtekintési lehetőségének biztosítása
 • Kedvencek kezelése

Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

Regisztrált felhasználóra vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés

A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

 • Név
 • Lakcím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendelések teljesítése
 • Rendelési visszaigazolás küldése
 • Rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció

A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig)

Számlázási adatok kezelése

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

 • Név
 • Lakcím

Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása

Számviteli törvényben meghatározott határidőig, tehát 8 évig

Hírlevél, katalógus küldés

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Lakcím (csak a választott módnak megfelelő adatot kezeljük)

Reklámajánlatok küldése elektronikus és/vagy postai úton

Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

Online kapcsolatfelvétel az érintett által

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 • E-mail cím
 • Név (nem kötelező)
 • Lakcím (nem kötelező)
 • Vevőszám (nem kötelező)

Az Érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által

Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

Telefonos megkeresések rögzítése (Érintett általi kapcsolatfelvétel)

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Lakcím (csak a választott módnak megfelelő adatot kezeljük)

 • Rendelések adatainak felvétele
 • Fogyasztói panaszok felvétele

A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig)

Termékek értékelése a weboldalon

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Keresztnév vagy becenév (nem kötelező)

A termékekre leadott értékelések megjelenítése a weboldalon

Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

Készlethiányos termékről értesítőt kérő érdeklődők

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

E-mail cím

Az érdeklődő értesítése kérésére, ha az éppen készleten nem lévő termék ismételten elérhető

Az értesítés kiküldését követő 30 napig


A kötelezően megadandó adatok hiányában Cégünk nem tudja az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, vagy a rendelést teljesíteni.

Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából Cégünk kizárólag az Ön külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Ön a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Cégünk 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére Cégünk a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

Cégünk telefonos ügyfélszolgálatot is működtet, melynek során hívását hangfelvétel útján nem rögzítjük.

Vásárlói értékelések: A webáruházunkban Önnek lehetősége van a termékeket értékelni. Az értékelés elküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy értékelését Cégünk a webáruházban megjelenítse vagy azt törölje. Az elküldött értékeléssel Cégünk szabadon rendelkezik, ezt Ön az értékelés elküldésével tudomásul veszi.

Amennyiben Ön tájékozódni szeretne, hogy adatait társaságunk milyen módon kezeli, azt kinek a részére adta át, vagy adatkezelésünkkel kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, úgy az info@yamuna.hu elektronikus levelezési címen vagy postai úton a YAMUNA Kft., 7400 Kaposvár, Dombóvári út 3 címen erről felvilágosítást kérhet; egyben vissza is vonhatja bármikor ezen elérhetőségeken az adatai kezeléséhez korábban adott hozzájárulását.

2.2.   Log fájlok

Weboldalakhoz való hozzáférés esetén az Ön végberendezésének internetes böngészője információkat küld a weboldalunk szerverének, melyek ideiglenes naplófájlokban, ún. log fájlokban kerülnek tárolásra. Az ennek során mentett adatrekordok, amelyek az automatikus törlésig tárolódnak, a következő adatokat tartalmazzák: Lehívás dátuma és időpontja, a megtekintett oldal neve, a lehívó eszköz IP-címe, hivatkozó URL (származási URL, melyről a weboldalainkra látogatott), a közvetített adatmennyiség, betöltési idő, a használt böngésző termék- és verzióadatai, valamint a hozzáférést biztosító szolgáltatójának a neve.

Az IP-cím kezelésének és feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1). bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk

 • a kapcsolat zökkenőmentes létrehozásának és
 • weboldalunk kényelmes használatának biztosításából,
 • valamint a rendszerbiztonság és -stabilitás értékeléséből következik.

Az Ön személyazonosságára vonatkozó közvetlen következtetés az információk alapján nem lehetséges, és ezt nem is alkalmazzuk.
Az adatokat tároljuk és a fent említett célok elérését követően automatikusan töröljük. A törlési határidőket a szükségszerűség határozza meg.

2.3.   Földrajzi hely meghatározás

Ha Ön a böngészőben vagy az operációs rendszerben, ill. az adott eszközön egyéb beállításaiban engedélyezte az ún. földrajzi hely meghatározását, ezt a funkciót arra használjuk, hogy az aktuális tartózkodási helyéhez kapcsolódó, egyedi szolgáltatásokat (pl.: a legközelebbi fiók helyét) kínálhassunk Önnek. Ezeket a tartózkodási helyre vonatkozó feldolgozott adatokat kizárólag ehhez a funkcióhoz kezeljük. Ha abbahagyja a használatot, az adatok törlésre kerülnek.

3.   Adatfeldolgozók

Jelen pont vonatkozásában adatkezelőnek cégünk minősül.

Adatkezelő az adatokat a rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, reklámajánlatok küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozási tevékenység

Feldolgozással érintett adatok

Onlinemarketing.hu Kft

Budapest, Benczúr u. 35, 1068

Hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetése

Csak hírlevélre feliratkozottak esetén név, E-mail cím

Shoprenter Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

Weboldal üzemeltetés

Név, cím, telefonszám, E-mail cím, születési datum, IP cím

   

Webhoszting tevékenység

Név, cím, telefonszám, E-mail cím, születési datum, IP cím

OTP Bank Nyrt

 

Online bankkártyás fizetés

Csak kártyás fizetés esetén: név, bankkártya adatok

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Futárszolgálati (csomagpostai) tevékenység, DM anyagok kézbesítése és visszatérítések kezelése

Csak vásárlás esetén: név, cím, telefonszám. Katalógusküldés esetén: név, cím, vevőkód.

IIS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

7476 Kaposszerdahely, Széchenyi utca 5.

IT Szolgáltatások: ügyfél és rendelés nyilvántartás kezelése

Név, cím, telefonszám, E-mail cím, születési idő, vevőkód

A-Jázmin Kft

7400 Kaposvár, Füredi utca 7.

Könyvvizsgálat és SAP háttér

Csak vásárlás esetén: név, cím, bankszámla adatok (előre utalás esetén), vevőkód

Google

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

Analytics és Remarketing hanszálata

IP cím

  

4.   Adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy tevékenységünk során annak érdekében, hogy Ön mihamarabb kézhez vehesse a megrendelt árut sértetlenül, s azt használhassa, az alábbi társaságokkal működünk együtt a megrendelések rögzítése, folyamatos tájékoztatás és az áruk továbbítása, fuvarozása körében (továbbiakban: továbbító szolgáltató):

Sprinter Futárszolgálat Kft.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:

Shoprenter Kft

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön társaságunktól megrendel valamely terméket, s azt nem személyesen veszi át társaságunk székhelyén, úgy az áru továbbítása és pontos kézbesítése érdekében az Ön által megadott adatokat azon fent írt továbbító szolgáltató részére adjuk át, mely a megrendelt árut –figyelemmel az Ön megrendelésében foglaltakra – az Ön részére eljuttatja. Tájékoztatjuk arról, hogy az adatok fenti módon történő átadása kizárólag a társaságunk által végzett adatkezelés körében történik változatlan céllal, mely cél, hogy Ön a megrendelt árut az Ön által jelzett címen átvehesse. Tájékoztatjuk arról, hogy megrendelésnek leküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a fenti módon adatait a továbbító szolgáltató részére átadjuk a fenti adatkezelési cél érdekében.

Kérjük, hogy amennyiben Ön nem kívánja azt, hogy adatait társaságunk a fent megjelölt továbbító szolgáltató részére átadja, úgy ezt a körülményt írásban jelezze részünkre az info@yamuna.hu email címen. Tájékoztatjuk, hogy e körben telefonos vagy szóbeli jelzése nem elegendő, de akár faxon, email-ben vagy postai úton, esetleg személyesen átadott levelében az adattovábbítást megtilthatja.

 

Cégünk egyéb, harmadik személy részére az Ön adatait nem adja át, kivéve, ha az adatátadást jogszabály írja elő.

5.   Profilalkotás

Cégünk tájékoztatja Önt, hogy a hírlevélre feliratkozottakra vonatkozóan profilalkotást végez. A profilozás során technikai művelettel meghatározza, hogy a hírlevélre feliratkozott korábban megtekintette-e a hírlevél alapján a webáruházat, illetve hogy vásárolt-e, és ez alapján az információ alapján küld a továbbiakban számára hírlevelet a hírlevélre feliratkozott érdeklődési körének megfelelően. Ez a tevékenység a jobb felhasználói élmény nyújtása céljából történik és Önre nézve termékek és akciók ajánlásán kívül más következménnyel nem jár.

6.   A Webáruház használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

6.1.   Sütik (cookie)

A webáruház látogatása során a vásárló számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: sütik). Cégünk főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet megjeleníteni például a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el a vásárló, mennyi árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül Cégünk használ olyak sütiket is, ún. permanent cookies sütiket, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag a vásárló IP címét tartalmazzák. Főleg ezek a sütik biztosítják azt, hogy Cégünk webáruházának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek a vásárló érdeklődésének felelnek meg. A sütik használatának célja az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a vásárló igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A vásárló személyének azonosítása ezen sütikkel nem lehetséges.

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a webáruház egyes funkcióit. Például, ha árut helyez a kosárba, a szerver elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru az Ön kosarába tartozik. Ha Ön vásárlóként a webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért javasoljuk, hogy a sütiket hagyja bekapcsolva.
A sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” menüjéből kaphat.

A Webáruház használatával Ön hozzájárul a sütik rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a jelen pontban meghatározott módon és célokra.

A Webáruház a következő sütiket használja:

Süti neve

Célja

Mennyi ideig tárolja az adatot?

wishlistId

A vevő Kedvenceim listájának azonosítása

12 hónap

exit-popup

Információ arról, hogy a vevő látta-e a kilépés felugró ablakot

12 hónap

lastSeen

A vevő által korábban megtekintett termékek

14 nap

otto_num_of_items_per_page

Információ arról, hogy egy oldalon hány termék jelent meg

1 hónap

CAB

Információ arról, hogy a vevő korábban vásárolt-e

12 hónap

remm

Vevői fiók információ annak érdekében, hogy automatikusan be tudjon jelentkezni a fiókjába

14 nap

et_last_campaign

Információ arról, hogy a vevő melyik marketing csatornáról érkezett a webáruházba (statisztikai cél)

12 hónap

cookieBoxCookie

Információ arról, hogy a vevő elfogadta-e a süti figyelmeztetést

1000 nap

topBenefits

Információ arról, hogy a vevő bezárta-e a blokkot

Böngésző bezárásáig

cookieLoginUsername

Vevő E-mail címének tárolása belépéshez

Böngésző bezárásáig

nwlPopupWindow

Információ arról, hogy a hírlevél felugró ablak megjelent

Böngésző bezárásáig

homepageLayer

Kiegészítő süti ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy a hírlevél felugró ablak megjeleníthető-e

1000 nap

SocialOptOut

Facebook plugin tiltása

1000 nap

ExchangeOrderID

Számlaszám tárolása, ha a vevő termékcserét szeretne

30 perc

viewedOuibounceModal

Információ arról, hogy a kosárban hagyott termék felugró ablak megjelent-e

Böngésző bezárásáig

PHPSESSID

Munkamenet azonosító a weboldali alkalmazások autentikációjához processes.

Böngésző bezárásáig

TRADEDOUBLER

Lyoness

24 hónap

 

Ön a webböngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a webáruház összes funkcióját.

A sütik letiltását az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

6.2.   Google Analytics

A webáruház alkalmazza a Google Analytics 360-at, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a webáruház használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a Webáruház látogatója által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az érintett IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és kerül sor ott a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a webáruház Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a webáruház működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön webböngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat:
http://www.google.com/analytics

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

6.3.   Google AdWords remarketing

A webáruházban tett látogatások során egy vagy több sütit küld a weboldal a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a weboldal a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A Google, ezen sütik segítségével tárolja, ha Ön korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Ez azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók sütijeit is letilthatják):
http://www.google.com/ads/preferences/

A Google soha nem kapcsolja össze az Ön IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az Érintett IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható.

6.4.   Retargeting technológiák

A webáruház a retargeting technológiát használ. Ez lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy reklámokkal célzottan megszólítson minden olyan internetfelhasználót, aki már érdeklődött a werbáurházban termékei iránt. Tanulmányokból ismert, hogy a személyre szabott, érdeklődésen alapuló reklám az internetfelhasználó számára sokkal érdekesebb, mint az a reklám, amely nem rendelkezik ilyen személyes vonatkozással. A reklámeszközök beillesztése retargeting esetén süti alapú, a korábbi felhasználói viselkedés elemzése alapján történik. Természetesen itt nem tárolnak személyes adatokat, és a retargeting technológia alkalmazása éppúgy az érvényes adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével történik.
Külső szolgáltatók retargeting technológiáit is használjuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy online kínálatunkat az Ön igényei szerint érdekesebbé tegyük. Így partnereink weboldalain azokat a felhasználókat, akik már felkeresték internetes áruházunkat és érdeklődtek termékeink iránt, célzottan tudjuk megszólítani online hirdetéseinkkel.
A weboldalunkon vagy a CRM rendszerünkben lévő bejelentkezési adatokból nyert információkat, mint pl. technikai azonosítókat megoszthatjuk megbízható hirdető partnereinkkel. Így összekapcsolhatók készülékei és/vagy környezetei, és Ön zökkenőmentes felhasználói élményt kaphat a használt készülékeken és környezetekben. Az összekapcsolási képességekkel kapcsolatos további részleteket a fent megnevezett platformokon található adatvédelmi irányelvben vagy a következő magyarázatokban olvashat. A Criteo adatvédelmi politikája: http://www.criteo.com/de/privacy

6.5.   Facebook Custom Audience (Facebook pixel -egyedi közönség)

Ez a Facebook által rendelkezésre bocsátott eszköz lehetővé teszi Cégünk számára, hogy ún. sütik (cookie) és webjelzők (web beacon) és hasonló technológiák alkalmazásával felmérje és gyűjtse felhasználói adatait, és ily módon hatékonyabbá tegye a Facebook-on folytatott reklámtevékenységét, például azáltal, hogy bizonyos bejegyzéseket csak a webáruház látogatói számára tesz elérhetővé. Az ezzel a funkcióval rögzített adatok kizárólag titkosítva kerülnek a Facebook felé továbbításra. Az egyes felhasználók Facebook-on elérhető személyes adatai számunkra nem hozzáférhetők. Ezzel a webes funkcióval kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://www.facebook.com/about/privacy/

A Facebook custom audience funkcióval történő adatrögzítést kikapcsolhatja itt:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét, hogy itt letilthatja a közösségi pluginek megjelenítését. Ilyenkor egy süti kerül beállításra, amely megakadályozza az adatok továbbítását a Facebook felé, kivéve, ha az Érintett böngészőjében ezt a sütit célzottan vagy „Az összes cookie törlése” funkció segítségével törli. A letiltás bármikor megismételhető.

6.6.   Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményei)

A webáruház személyesebbé tétele érdekében az a Facebook, a Google és a Pinterest közösségi oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra. Ennek érdekében a webáruház a „LIKE” (tetszik) gombot, a „Google +1” gombot és a Pinterest „Pin-It“gombot használja, amelyeket a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) és Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) vállalatok tesznek elérhetővé.
Ha Ön felkeresi a webáruház egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, a bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook-kal és a Google+-szal. Ha a látogató be van jelentkezve a Facebook-on vagy a Google-nál, azok hozzárendelhetik az Ön látogatását Facebook, illetve Google+-fiókjához. Ha Ön alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra kattint, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül továbbítja az adott információt a Facebook felé, ahol az tárolásra kerül. A Facebookról, illetve a Google+-ról történő kijelentkezés megakadályozza az adatoknak a látogató profiljához történő hozzárendelését. Ezek a vállalatok weboldalaikon részletes információkat bocsátanak rendelkezésre Ön adatainak a hozzájárulása megadását követően történő használatának jellegéről, céljáról és adatainak további feldolgozásáról. (Facebook adatvédelmi tájékoztató, Google adatvédelmi nyilatkozat) Ugyanitt további információkat talál az Ön a jogaira, magánélete védelmét célzó beállításokra és tiltakozási jogának gyakorlására vonatkozóan.
 

6.7.   Közösségi média pluginok

Vállalatunk ismertségének fokozása érdekében a GDPR 6. cikk (1). bekezdés f) pontja alapján weboldalunkon megtalálhatók a Facebook, Google+ és Twitter közösségi hálók pluginjai. Az e mögött rejlő reklámcél a GDPR értelmében jogos érdeknek tekintendő. Az adatvédelmi előírások szerinti működéséért való felelősséget az adott szolgáltatónak kell biztosítania.
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelmére, az adatok adott szolgáltató által történő további kezelésére és használatára, valamint az Ön erre vonatkozó jogaira és a magánéletének védelmét szolgáló beállításokra vonatkozó információ a szolgáltató érvényes adatvédelmi nyilatkozatában található, melyeket az alábbiakban belinkelünk.
A közösségi hálók oldalain történő korábbi kijelentkezéssel és a telepített sütik törlésével megakadályozhatja, hogy a közösségi hálók hozzárendeljék a látogatása során Önről összegyűjtött információkat az adott közösségi hálón lévő felhasználói fiókjához. Ha Ön nem szeretné, hogy a közösségi hálók közvetlenül hozzárendeljék az Ön profiljához a weboldalunkon keresztül összegyűjtött adatokat, ki kell jelentkeznie weboldalunk látogatása előtt a megfelelő közösségi hálókból. A pluginok betöltését maximálisan megakadályozhatja böngészőjének bővítményei segítségével is, pl. a ScriptBlocker „NoScript” használatával, lásd: http://noscript.net.

6.8.   Facebook, Google+ és YouTube

Ezen a weboldalon a Facebook és a Google (Google+ és YouTube) közösségi pluginjait használjuk. Ezek a Facebook és a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”)) amerikai vállalatok ajánlatai.
Ha egy ilyen plugint tartalmazó weboldalra látogat, böngészője kapcsolódik a Facebookhoz, ill. a Google-hoz, és a tartalmak betöltődnek ezekről az oldalakról. Az ezen weboldalon tett látogatását a Facebook és a Google adott esetben követheti, még akkor is, ha Ön a közösségi plugin funkciót nem használja aktívan. Ha rendelkezik Facebook vagy Google fiókkal, használhat ilyen közösségi pluginokat, és így információkat oszthat meg barátaival. Cégünknek nincs befolyása a pluginok tartalmára és az információk továbbítására.
A Facebook és a Google weboldalain részletes információk érhetők el az Ön adatainak terjedelméről, típusáról, céljáról és további feldolgozásáról. Az Ön jogairól és magánéletének védelméről szóló további információ itt található.
A Facebook adatvédelmi nyilatkozata: https://www.facebook.com/about/privacy.
A Google adatvédelmi nyilatkozata: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

6.9.   Instagram

Ezen a weboldalon továbbá az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”) közösségi háló pluginjait is használjuk. Az Instagram plugint az oldalunkon található „Instagram” gomb jelzi.
Ha az Instagram fiókjába bejelentkezve rákattint az „Instagram” gombra, oldalaink tartalmát belinkelheti az Instagram profiljához. Így az Instagram az oldalainkon tett látogatást hozzárendelheti az Ön felhasználófiókjához. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem rendelkezünk információval a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Instagram általi használatáról. További információ az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában található: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

7.   Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy Cégünktől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése Cégünknél folyamatban van-e. Ön jogosult a Cégünk által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Ön jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy Cégünk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére Cégünk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén Cégünk megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében Cégünk gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat Cégünkön keresztül eljutott.

Korlátozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, Cégünknek már nincs szüksége az adatra, de Ön igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy Ön a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról Cégünk Önt előzetesen tájékoztatja. Cégünk tájékoztatja valamennyi címzettet a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa Cégünkkel, ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg Önt, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy Cégünkre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja Cégünk vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is). Az Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban Ön bármikor tiltakozhat.

Cégünk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Cégünk helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.
Ha Cégünk az Ön kérésének nem tud eleget tenni, erről Önt 30 napon belül tájékoztatjuk.

Cégünk tájékoztatja Önt, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Cégünk fent írt elérhetőségein gyakorolhatja.

Ön jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: (06 1) 391-1400, fax: (06 1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Cégünk székhelye, az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

8.   Adatbiztonság

Cégünk az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az Ön magánszférájának védelmét. Cégünk az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Ön által a regisztráció során létrehozandó felhasználói fiók az Ön által megadott jelszóval védett.

 

Az Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2014. szeptember 26.

Az Adatkezelési tájékoztató frissítésének ideje: 2019. 01. 24. 

 

A dokumentum PDF formátumban történő letöltéséhez kattintson ide:

 

Adatkezelési tájékoztató